a cute kitten

10h30 Ngày 8/5 Khai Mở S8-Đổng Trác

Xin Chào Các Anh Hùng!

  3Q Vi Diệu xin thông báo ra mắt S8 - Đổng Trác vào lúc 10h30 ngày 8/5/2017 với hàng loạt các sự kiện và quà tặng đặc biệt để chào mừng Server mới.

  

 

3Q Vi Diệu Kính Bút!